Nettverksemd er eit monopol, noko som medfører at eit nettselskap ikkje kan driva anna verksemd. Vest-Telemark Kraftlag har derfor etablert nettverksemda i selskapet Telemark Nett. Vest-Telemark Kraftlag forretningsområda består i dag av kraftproduksjon, kraftomsetning og fiberverksemd, der Vest-Telemark Kraftlag har eit betydelig eigarskap i fiberselskapet Telefiber.