Vest-Telemark Kraftlag overtok Nissedal Kommunale Elverk (NKE) 01.01.2000. Nissedal kommune gjekk frå same dato inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i NKE.

NKE vart stifta i 1921 og hadde pr 31.12.99 1216 kundar og 13 tilsette.
VTK er etter dette eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5%, dei andre 19% kvar. 

Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje.

Området utgier omlag 40% av Telemark fylke.

Avdelinga i Treungen hadde fram t.o.m. 2007 eiga installasjonsverksemd.


2 menn bak ein skrivepultFusjonsavtala vart underskriven 1.11.1999. På bildet er styreleiar Rolf Normann og ordførar i Nissedal kommune Øyvind Tveit.