Vest-Telemark Kraftlag Holding as  søkjer ein dyktig og engasjert Controller til å bidra til vårt økonomiske team hos Vest-Telemark Kraftlag. I tillegg til å være ansvarleg for dei vanlege controlleroppgåvene, vil denne stillinga midlertidig fungere som CFO i ei overgangsperiode, då vår noverande CFO skal ha permisjon frå 1. august 2024.

Les meir om stillinga her