Vest-Telemark Kraftlag søkjer no etter ein engasjert og erfaren leiar innan energifeltet til stillinga som Energisjef, med parallelt ansvar som dagleg leiar for Skafså Kraftverk ANS. Me ynskjer ein leiar med solid kompetanse innan vannkraft og energibransjen. Energisjef i Vest-Telemark Kraftlag og dagleg leiar i Skafså Kraftverk ANS er medlem av konsernleiinga.

Les meir om stillinga her