VTK Konsernet

VTK Konsernet består av Vest-Telemark Kraftlag Holding, Vest-Telemark Kraftlag og Telemark Nett.