Ei ny lovendring medførte at VTK blei omdanna til konsern med rekneskapsmessig verknad frå 01.01.2021.

VTK organisasjonskart som viser selskapsstrukturen

Det blei skipa eit nytt holdingsselskap som morselskap i konsernet, og det blei gjennomført fisjon av Vest-Telemark Kraftlag AS. 

Morselskapet Vest-Telemark Holding AS overdrog verksemda til 2 dotterselskap; nettverksemda blei overdregen til nystifta Telemark Nett AS, verksemd knytt til kraftomsetnad og fiber blei overdregen til Vest-Telemark Kraftlag AS.

Morselskap: Vest-Telemark Kraftlag Holding AS org.nr  925 604 313 

Nettselskap: Telemark Nett AS org.nr  925 803 375   

Kraft- og Fiberselskap: Vest-Telemark Kraftlag AS org.nr  955 996 836